Giá bán dịch vụ Bảo hiểm xã hội theo chữ ký số vina được chia theo đối tượng khách hàng sử dụng, cụ thể như sau:

 

Khách hàng chỉ đăng ký mới dịch vụ VBHXH

Gói cước Gói  EBH-1 Gói  EBH-2 Gói  EBH-3
Giá bán 980.000 1.550.000 2.599.000
Số tháng sử dụng 12 24 36

Khách hàng đang sử dụng Chứng chữ ký số vina đăng ký mới dịch vụ BHXH

Gói cước Gói  1 năm Gói  2 năm Gói  3 năm
Giá bán 590.000 980.000 1.280.000
Số tháng sử dụng 12 24 36