Cập nhật thời hạn chứng thư số

Công ty Cổ phần Chữ ký số Vi Na xin trân trọng thông báo kể từ ngày 15/08/2017, chúng tôi sẽ chính thức cập nhật thời hạn Chứng thư số cho Quý khách. Tất cả các Chứng thư số còn thời hạn trên hợp đồng (thời hạn trên thiết bị Token sẽ hết vào ngày 26/11/2017) và có Token đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo thông tư 06/2015 – BTTTT sẽ được cập nhật thời hạn miễn phí. Để cập nhật Chứng thư số, Quý khách hàng vui lòng truy cập vào đường link: http://dl.smartsign.com.vn/giahan và làm theo hướng dẫn. SmartSign sẽ gửi mẫu hồ sơ phù hợp với Chứng thư số mới cho Quý khách. Xem thêm»

Thông báo v/v ngưng gia hạn đối với Token v1

Thông báo về việc thu hồ sơ

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khách hàng

DỊCH VỤ CUNG CẤP CHỨNG THƯ SỐ

Chứng thư số phần mềm

Chứng thư số phần mềm

Chứng thư số phần mềm

GIẤY PHÉP

BẢNG GIÁ